ZDRAVOTNICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

AN-CZ zřizuje Zdravotnickou pohotovostní službu, jako samostatný organizační celek s celorepublikovou působností. ZPS poskytuje služby odborné první pomoci, předlékařské péče a přednemocniční neodkladné péče na základě smluvního vztahu s žadatelem. ZPS AN-CZ působí nad rámec standardního plošného pokrytí krajů posádkami Zdravotnických záchranných služeb zřizovaných Kraji.

Personál

Zdravotnická pohotovostní služba AN-CZ, organizuje výjezdové skupiny Rychlé zdravotnické pomoci - o složení posádky: řidič záchranář + zdravotnický záchranář a Rychlé lékařské pomoci - o složení posádky: řidič záchranář + Lékař. 

S výjimkou řidičů-záchranářů, jsou členové posádek profesní zdravotničtí záchranáři, lékaři a vybrané specializace zdravotních sester, kteří v AN-CZ působí nad rámec svého povolání.

Výjezdové vozy

ZPS používá osobní vozy, které jsou terénem i silničním provozem průbojnější než velké sanity a dojezdové časy tak rychlejší. Kategorií se jedná o "Vozidlo pro rychlou přepravu zdravotnického personálu, léčivých látek a zdravotnických záchranných prostředků nezbytných pro poskytování neodkladné péče" dle Vyhl. MZ č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

Vybavení

ZPS disponuje nadstandardním vybavením přednemocniční neodkladné péče včetně požadavku vyhlášky o technické a věcném vybavení zdravotnických zařízení. Každá posádka má většinu tohoto vybavení v omezeném množství i ve speciálním pohotovostním ruksaku. Tím je zajištěno, že i pacientovi v těžko-přístupném terénu se dostane té nejlepší péče. Na vozidle jsou pak uloženy vakuové dlahy, vakuová matrace a boxy s rezervou spotřebního materiálu, jako jsou infuze, chladící a obvazový materiál, apod...

Rychlý kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.