PRIMÁRNÍ PÉČE

LEKTOR: Bc. Jakub Kubíček, zdravotnický záchranář, jakub.kubicek@rescuer.cz

OSNOVA:

 • úvod do zdravotnické pomoci
  • základní legislativa
  • dělení dle naléhavosti
 • základní životní funkce
  • lidské tělo jako buněčný organismus
  •  vědomí
   • mozek a jeho funkce
   • neurony vs. ostatní buňky
  •  dýchaní
   • fyziologie dýchání
  •  krevní oběh
   • fyziologie srdce
   • cévní řečiště
 • disfunkce ZŽF
  • vnější příčiny bezvědomí
  • poruchy dýchání
   • cizí tělesa v dýchacích cestách
   • zapadlá jazyk
   • nedostatek vzduchu
   • nedostatek O2 ve vzduchu
   • hyperventzilace
  • poruchy krevního oběhu
   • ztráta krevního objemu
   • srdeční zástava
   • infarkt myokardu
   • fibrilace
 • obnova ZŽF
  • zachování krevního oběmu
  • zprůchodnění dýchacích cest
  • kardiopulmonální resuscitace
  • základní resuscitační prostředky
  • AED a laická defibrilace
 • aplikace Záchranka

DOTACE: 10 hod.

ŠKOLNÉ: 990,- Kč

Rychlý kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.