HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

LEKTOR: MUDr. Veronika Panáčková, KHS OLK - vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých, veronika.panackova@khsolc.cz

OSNOVA:

 • osobní hygiena
  • požadavky na ubytování
  • denní režim
  • organismus vs. prostředí
 •  hygiena výživy
  • společné stravování
  • hygienické minimum
  • odstraňování odpadů
 • prevence šíření nákaz.
  • zásady boje s infekčními chorobami
  • opatření proti jejich výskytu
  • včasná diagnostika
  • izolace, karanténa
 • nejčastější alimentární nákazy
  • nákazy vzdušnou cestou
  • transmisivní nákazy
  • antropozoonozy
  • kontaktní nákazy

DOTACE: 8 hod.

ŠKOLNÉ: 990,- Kč

Rychlý kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.