vzdělávací program

PŘEDLÉKAŘSKÁ PÉČE

je určen osobám bez předchozího zdravotnického vzdělání. Cílem programu je připravit frekventanta na samostatný výkon funkce nebo povolání. Frekventanti absolvují jednotlivé vzdělávací bloky (chcete-li předměty), na jejichž konci získávají zápočet. Pro každou kvalifikaci jsou stanoveny potřebné zápočty. Po získání potřebných zápočtů, přistupuje frekventant k závěrečné zkoušce. Jednou získaný zápočet lze pak využít i pro více kvalifikací. Tzn., má-li frekventant zájem o další odbornost, může využít získaných zápočtů a absolvovat pouze chybějící vzdělávací bloky. Při závěrečných zkoušky však bude muset prokázat znalosti a dovednosti ze všech potřebných vzdělávacích bloků.

Vzdělávací bloky ve vzdělávacím programu PP

Primární péče I

život zachraňující úkony, zachování a umělá obnova životních funkcí. Základní kámen všech odborností

Více informací →

Primární péče II

rozšířená primární péče a použití speciálních záchranných prostředků a technik.

Více informací →

Sekundární péče I

řešení úrazů a odkladných stavů a drobných poranění. Práce s novodobými materiály a prostředky

Více informací →

Sekundární péče II

Péče o nemocné, základní diagnostika, medikace, dokumentace

Více informací →

Hygiena a Epidemiologie

prevence vzniku a šíření alimentárních nákaz, epidemiologická opatření

Více informací →

Vodní záchrana I

Základní techniky záchrany tonoucího

Více informací →

Vodní záchrana II

Výcvik záchrany tonoucího včetně použití speciálních záchranných prostředků a technik

Více informací →

Klíč - Odbornosti vs. potřebné zápočty

EMERGENCY FIRST RESPONDERPP I., PP II.
ZDRAVOTNÍKPP I., SP I.
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍPP I., SP I., SP II., HE
VODNÍ ZÁCHRANÁŘSKÉ MINIMUMPP I., VZ I.
PLAVČÍKPP I., PP II., SP I., VZ I., VZ II.

Nejbližší termíny (pro veřejnost)

Primární péče I.21. březen 2020, od 09:00 v RCO
Primární péče II.22. březen 2020, od 09:00 v RCO
Sekundární péče I. 28. březen 2020, od 09:00 v RCO
Hygiena a Epidemiologie29. březen 2020, od 09:00 v RCO
Sekundární péče II. 04. duben 2020, od 09:00 v RCO
Závěrečné zkoušky Z a ZZA05. duben 2020, od 10:00 v RCO

Školné

Školné pro 1. pololetí 2019 je stanoveno na: 990,- Kč / vzdělávací blok. Na základě zápisu ke vzdělávání, je plátci vystavena Zálohová faktura. Po nástupu do vzdělávacího programu, je plátci vystavena Faktura. 

20 % zvýhodnění je poskytováno:

  • studentům - při nástupu do vzdělávání předloží potvrzení o studiu
  • příslušníkům JPO I - IV, PČR a MP - při nástupu do vzdělávání předloží potvrzení o služebním nebo pracovním poměru.

Zápis ke vzdělávání

Zápis do vzdělávacích bloků se provádí pomocí elektronického formuláře. Jedním zápisem je možný zápis do více vzdělávacích bloků. Dříve odeslaný zápis, je možné aktualizovat odesláním nového zápisu. 

Důležité dokumenty

Galerie

Komentáře absolventů

Rychlý kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.