Jak jste na tom?

V případě úrazu nebo náhleho stavu, na Vaší půdě, nejde jen o to, poskytnout potřebnou pomoc postiženému, ale umět ji i zorganizovat. Zajistit bezpečí sobě i ostatním, zajistit zavolání záchranné služby, přinesení zdravotnického vybavení apod. To se, ale v každém provozu značně liší - Školy, kancelářské budovy, průmyslové provozy, sportovní a rekreační zařízení... ke všem je potřeba přistupovat individuálně s ohledem na dispoziční řešení, počet zaměstnanců, související legislativu apod... Máte-li zájem, můžeme navštívit i Váš provoz a mrknout na něj profesionálním okem a nezávisle zhodnotit úroveň Vašeho zdravotního zabezpečí.

Co pro Vás případně můžeme udělat?

Navrhnout postup

s ohledem na typ provozu (školy, kanceláře, průmyslové provozy, sportovní a rekreační zařízení...)

Doporučit vybavení

s ohledem na možná rizika a typy úrazů popř. stavů které hrozí v konkrétním provozu

Proškolit zaměstnance

O tom nejdůležitějším do příjezdu zdravotnické záchranné služby včetně praktického nácviku

Postup neboli organizace PP

I pro poskytování neodkladné první pomoci je někdy potřeba mít předem jasný postup. Především pracujete-li s dětmi nebo stroji. S ohledem na typ provozu, dispoziční řešení, počtu zaměstnanců a další faktory, Vám navrhneme organizace poskytování neodkladné první pomoci. Po zkonzultování jednotlivých kroků můžeme vypracovat jasný jednoduchý manuál o několika krocích do podoby nástěnné tabule či malé karty.

Vybavení

V mnoha lékárníčkách bývá často uloženo dost finančních prostředků za věci, které zde čekají na expiraci. někdy ani nejsou efektivní - nůžky nestříhají, náplasti nelepí... Přitom dnešní "novodobé" zdravotní materiály nabízejí jednoduchá, efektivní a zároveň ekonomická řešení. Ukážeme Vám, jak spojit užitečné s příjemným.

Školení zaměstnaců

Byly ste už na několika školení o PP, po každé Vám to řekli jinak? A stejně máte pocit, že byste někomu pomoct nezvládli, nevěděli co dělat nebo hůř, máte pocit, že byste mohli ještě něco pokazit? Víme proč! Chtěli byste , až někdo z Vašich blízkých bude potřebovat pomoc, aby Vám řešení "najelo" samo? Tak do toho pojďte s námi.  

S ohledem na organizaci PP ve Vašem provozu a dostupném vybavení proškolíme Vaše zaměstnance. Z Každého školení vytvoříme prezenční listinu, včetně osnovy a odbornosti lektora.

Jeden projekt za všechny

RESORT VALACHY

Resort Valachy tvoří SPA hotel Lanterna****, Wellness hotel Horal**** a Apartmány Galík. Mezi hotely se rozkládá golfové hřiště, Ski areál Razula a další nabídka volnočasových a rekreačních aktivit v tomto resortu v údolí Leskové CHKO Beskydy.

Resort Valachy s námi začal spolupracovat v roce 2010 požadavkem na rekvalifikací plavčíků. Ta byla realizována přímo ve vlastních termálních bazénech Wellness Horal. S ohledem na slanou vodu a další faktory, bylo doporučeno a následně zrealizováno dovybavení ošetřovny a úprava zdravotnické dokumentace. 

V dalším roce byla v rozsahu vodního záchranářského minima proškolena i obsluha vital baru ve wellness a SPA Lanterna. A další zaměstnanci, především recepce, v poskytování předlékařské péče. Pro poskytnutí první pomoci na přilehlých sportovištích a golfovém hřišti byla pohotovostním ruksakem vybavena a proškolena i obsluha půjčovny horských kol a segway. 

Od 2015 jsou v rozsahu Emergency First Responder rekvalifikováni i vybraní zaměstnanci Ski areálu Razula. S tím bylo spojené i rozšíření vybavení a záchranných prostředků. Zaměstnanci Resortu jsou školeni v pravidelných intervalech. Pro tyto zaměstnance jsou připravovány i taktická a prověřovací cvičení bez předchozího vědomí.

V roce 2016 byla spolupráce resortu Valachy s AN-CZ rozšířena o poskytnutí posádek Rychlé zdravotnické pomoci pro závody Valachy tour a Karlovský Gastrofestival.

Od 2018 jsou školení a eventy nabízeny i návštěvníkům resortu.

Rychlý kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.