Jak jste na tom u Vás?

V případě úrazu nebo náhlého stavu nejde jen o poskytnutí první pomoci, ale umět ji i zorganizovat.  Mít pro tyto situace připravený plán. Zajistit bezpečí sobě i ostatním, zavolat záchrannou službu, zajistit přinesení zdravotnického vybavení apod. To se, ale v každém provozu značně liší - Školy, kancelářské budovy, průmyslové provozy, sportovní a rekreační zařízení... ke všem je potřeba přistupovat individuálně s ohledem na dispoziční řešení, počet zaměstnanců nebo návštěvníků, vykonávanou činnost, související legislativu apod... Máte-li zájem, můžeme navštívit i Váš provoz a mrknout na něj nezávislým odborným okem a zhodnotit úroveň Vašeho zdravotního zabezpečí.

Co pro Vás případně můžeme udělat?

Navrhnout postup

s ohledem na dispoziční řešení, vykonávanou činnost, počet zaměstnanců apod...

Doporučit vybavení

s ohledem na rizika a možné typy úrazů popř. stavů, které hrozí v konkrétním provozu

Proškolit zaměstnance

O tom nejdůležitějším do příjezdu zdravotnické záchranné služby včetně praktického nácviku

Postup neboli organizace PP

I pro poskytování neodkladné první pomoci je někdy potřeba mít předem jasný postup. Především pracujete-li s dětmi nebo stroji. S ohledem na typ provozu, dispoziční řešení, počtu zaměstnanců a další faktory, Vám můžeme doporučit organizaci poskytování neodkladné první pomoci. Popřípadě vypracovat jasný jednoduchý manuál, o několika krocích, do podoby nástěnné tabule či malé karty.

Vybavení

V mnoha lékárničkách bývá často uloženo dost finančních prostředků za věci, které zde čekají na expiraci. Někdy ani nejsou efektivní - nůžky nestříhají, náplasti nelepí... Přitom dnešní "novodobé" zdravotní materiály nabízejí jednoduchá, efektivní a zároveň ekonomická řešení. Ukážeme Vám, jak spojit užitečné s příjemným.

Školení zaměstnaců

Byli jste už na několika školení o PP a po každé Vám to řekli jinak? A stejně máte pocit, že byste někomu pomoct nezvládli, nevěděli co dělat nebo hůř, máte pocit, že byste mohli ještě něco pokazit? Víme proč! Chtěli byste, až někdo z Vašich blízkých bude potřebovat pomoc, aby Vám řešení "najelo" samo? Tak do toho pojďte s námi.  

Jeden projekt za všechny

RESORT VALACHY

Resort Valachy tvoří SPA hotel Lanterna****, Wellness hotel Horal**** a Apartmány Galík. Mezi hotely se rozkládá golfové hřiště, Ski areál Razula a další nabídka volnočasových a rekreačních aktivit v tomto resortu v údolí Leskové CHKO Beskydy.

Resort Valachy s námi začal spolupracovat v roce 2010 požadavkem na rekvalifikací plavčíků. Ta byla realizována přímo ve vlastních termálních bazénech Wellness Horal. S ohledem na slanou vodu a další faktory, bylo doporučeno a následně zrealizováno dovybavení ošetřovny a úprava zdravotnické dokumentace. 

V dalším roce byla v rozsahu vodního záchranářského minima proškolena i obsluha Vital-baru ve Wellness Horala a SPA Lanterna. A další zaměstnanci, především recepce, v poskytování předlékařské péče. Pro poskytnutí první pomoci na přilehlých sportovištích a golfovém hřišti byla pohotovostním ruksakem vybavena a proškolena i obsluha půjčovny horských kol a segway. 

Od 2015 jsou v rozsahu Emergency First Responder rekvalifikováni i vybraní zaměstnanci Ski areálu Razula. S tím bylo spojené i rozšíření vybavení a záchranných prostředků. Zaměstnanci Resortu jsou školeni v pravidelných intervalech. Pro tyto zaměstnance jsou připravovány i taktická a prověřovací cvičení bez předchozího vědomí.

V roce 2016 byla spolupráce resortu Valachy s AN-CZ rozšířena o poskytnutí posádek Rychlé zdravotnické pomoci pro závody Valachy tour a Karlovský Gastrofestival.

A od 2018 jsou školení a eventy nabízeny i návštěvníkům resortu.

Rychlý kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.