AMBULANCE NODE - CZECH REPUBLIC

ŠKOLÍCÍ A VÝCVIKOVÉ ZAŘÍZENÍ

ŠVZ AN-CZ je akreditované vzdělávací zařízení Předlékařské péče a záchrany osob v ohrožení života a zdraví

Předlékařská péče - březen - duben 2019

V průběhu měsíců března a dubna, ve Školícím a výcvikovém zařízení AN-CZ v Olomouci absolvovalo vzdělávací program Předlékařská péče celkem: 5 EF. Responderů, 8 Zdravotníků a 7 Zdravotníků zotavovacích akcí. Viz fotogalerie. Další otevření vzdělávacího programu Předlékařská péče je plánováno na jaro 2020. Viz termíny níže. Zápis do vzdělávacích bloků, je možný od dubna 2019.


Předlékařská péče - březen - duben 2020

Primární péče I21. 3. 2020
Primární péče II22. 3. 2020
Sekundární péče I28. 3. 2020
Hygiena a epidemiologie29. 3. 2020
Sekundární péče II 4. 4. 2020
Závěrečné zkoušky5. 4. 2020

Možnost rozložení školného

Zájemci o vzdělávání se nově mohou rozhodnout a při zápisu do vzdělávaní zvolit, zda školné za více bloků uhradí jednorázově či měsíčně a to i ve kterých měsících. Věříme, že možnost rozvrhnout školné do více měsíců, bude příjemnou ekonomickou úlevou.


Další články

Rychlý kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.