Odborná první pomoc, Přednemocní neodkládná péče, zdravotní asistence, Záchranáři jako ZZA...

Rekvalifikace a kurzy, stáže, školení a přednášky, teambuilding programy

Služba rychlé lékařské pomoci

Mobilní posádka vybavena pro poskytování přednemocniční neodkladné péče ve složení řidič záchranář a lékař.

Více informací →

Služba rychlé zdravotnické pomoci

Mobilní posádka vybavena pro poskytování přednemocniční neodkladné péče ve složení řidič záchranář a zdravotnický záchranář.

Více informací →

Kurzy a rekvalifikace

získávání a zvyšování odborné způsobilosti v oblasti předlékařské péče a záchrany osob v ohrožení života a zdraví

Více informací →

Záchranář jako ZZA

Stále více dětí trpívá stavy (dušnost, alergie až anafylaxe, hypoglykemie, epilepsie,...), které je třeba řešit neodkladně. Vyšleme s Vámi na pobyt záchranáře včetně komplexního vybavení

Více informací →

Smysluplné přednášky

naše přednášky nejsou přeříkané učebnice. Lektoři - záchranáři vám z praxe poví, co je důležité podchytit a co netřeba řešit.

Více informací →

Eventy

Chtěli byste si zkusit slanit z výšky, zachránit tonoucího, najít cestu ze zakouřených prostor nebo si poradit u dopravní nehody?

Více informací →

Teambuilding

Hledáte program zaměřený na práci s časem, logické myšlení, týmovou spolupráci, jasnou komunikaci...

Více informací →

Servis pro firmy a instituce

Konzultace a tvorba směrnic k poskytování PP na pracovišti, doporučení zdrav. vybavení dle typu provozu a vykonávané činnosti, školení zaměstnanců...

Více informací →