Zapojení First Responderů do systému ZZS

Konečně se i do ČR dostává myšlenka zapojení dobrovolníků do poskytování Neodkladné přednemocniční péče. Tzv. First Respondeři se pomocí mobilní aplikace dozví o události v jejich okolí a mohou se do poskytnutí první pomoci zapojit a poskytnout nezbytnou péči do příjezdu posádky ZZS. Tato myšlenka má pomoci především v odlehlých oblastech s prodlouženými dojezdy posádek ZZS.

 

 


Aplikace pro zapojení dobrovolníků z řad zdravotníků, kteří se chtějí zapojit do systému první pomoci. Po instalaci aplikace a registraci budete aktivně zapojeni do řešení krizových událostí ve Vašem okolí. Kdykoliv si někdo ve Vašem okolí vyžádá pomoc profesionálních záchranářů, dostanete možnost pomoci mu dříve, než se k němu dostane vůz záchranné služby.

 


Externí odkazy: